ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

I. Въведение

Представената политика за защита на личните данни от компанията “Иванел 07” ЕООД има за цел да обясни какво правим с вашата лична информация, която ни предоставяте при използване на нашите услуги. Тази политика е част от общите условия за ползване на нашия уебсайт.

Ако имате въпроси или коментари относно тази политика, моля, свържете се с нас чрез контактната страница или направо ни пишете.

Моля, прочетете внимателно тази политика, преди да започнете да ползвате нашите услуги. Ние сме се постарали да я направим ясна и разбираема за вас.

Ето няколко важни точки, които трябва да знаете:

 • Като се регистрирате на нашата платформа, вие приемате тази политика и я считате за приета.
 • Ако не желаете да обработваме вашите лични данни по начина, описан в тази политика, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни е доброволно и е необходимо за ползването на нашите услуги.
 • В някои случаи не е необходимо вашето изрично съгласие за обработването на лични данни, ако имаме друго правно основание, като например спазване на законовите изисквания или изпълнение на договорни задължения.
 • Органът за контрол на защитата на личните данни е Комисията за защита на личните данни.
II. Разглеждани понятия

Дружеството или Администраторът: “Иванел 07” ЕООД, с ЕИК 204301775, центрирано в София, в района Красно село, на ул. Паралелка №209, вход В.

Лични данни: Всяка информация, която се асоциира със специфично физическо лице и може да го идентифицира директно или косвено, включително идентификационни номера или конкретни характеристики.

Обработване на лични данни: Това включва всяко действие или поредица от действия, които се извършват върху лични данни, чрез автоматизирани или други методи, като например събиране, съхранение, организиране, анализ, промяна, предаване, разкриване или изтриване.

Субект на лични данни: Всяко физическо лице, чиито данни се обработват.

Платформата: Тук се отнася до виртуалната среда, управлявана от Дружеството, включително уебсайта Ivanel.bg.

Допълнителни дефиниции и пояснения могат да бъдат намерени в Общите условия за ползване на уебсайта.

 

III. Лични данни

1.Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

В зависимост от начина, по който потребителите използват нашата Платформа и предоставяните от нея услуги, те се разделят на няколко категории, както е посочено по-долу. Всеки от тези подразделения има собствен Регистър на лични данни, където се обработват различни категории данни, с различни цели, основания, срокове за съхранение, защитни мерки и други аспекти.

Едно и също лице може да бъде част от повече от една от изброените категории. Например, всеки регистриран потребител също е посетител; всеки потребител-клиент, освен това, е и регистриран потребител и посетител.

 1. Посетители
 • Посетител е всяко лице, което посещава уебсайта ни, зарежда страница от него в своя уеб браузър или разглежда различни секции и страници на уебсайта (независимо от начина, по който е достигнало до него).
 • Категориите данни, които може да се обработват: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” в устройството или браузъра на посетителя; Информация за местоположението, предоставена от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство; Информация за действията на посетителя в уебсайта; Предпочитания на посетителя относно функционалностите на уебсайта; Информация за използвания браузър/устройство.
 • Цели на обработването: Осигуряване на основни и допълнителни функции, необходими за правилното функциониране на уебсайта; Събиране на статистически данни за посещаемостта на уебсайта; Подготовка на условия за прилагане на маркетингови стратегии.
 • Срок на съхранение: До изтичане на срока на валидност на всяка “бисквитка” (максимум 1 година от момента на записване), която съдържа съответната информация, или докато посетителят я изтрие от своето устройство или браузър.
 • Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитки.

 

 1. E-mail абонати
 • В категорията “E-mail абонати” попадат всички посетители, които се абонират за автоматичен електронен бюлетин на нашата Платформа с цел получаване на писма по e-mail, включващи разнообразна информация от Платформата, търговски предложения и други. Електронният бюлетин се изпраща директно от нас, без да се използват външни услуги.
 • В рамките на тази категория могат да бъдат обработвани следните категории данни: Имена, E-mail адрес, Информация за местоположение, която е неизменна част от предоставянето на услугата, Предпочитания на абоната относно съдържанието на бюлетина (интереси към градове и локации, категории и др.; дни за получаване на писмата и други настройки), Информация за използвания браузър/устройство.
 • Целите на обработването включват осигуряване на възможността за абониране и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), чрез които посетителите получават по e-mail различна информация от Платформата, търговски предложения и други.
 • Срокът за съхранение на данните е до 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от наша страна.
 • Правното основание за обработване на данните е съгласието за включване в списъка с получатели (абониране за e-mail бюлетин).
 1. Регистрирани потребители
 • В категорията на регистрираните потребители влизат всички посетители, които са завършили процеса на регистрация в нашата Платформа. Това става чрез въвеждане на e-mail адрес (или потребителско име) и парола, което им позволява да създадат свой личен профил или акаунт.
 • Можем да обработваме различни категории данни за регистрираните потребители. Сред основните задължителни данни са: Имена, E-mail адреси и IP адреси. Потребителите могат също така да предоставят и допълнителни данни като Местоживеене, Телефонен номер, Пол, Възраст, Снимка/Аватар, връзки със социални мрежи като Facebook профил или Google профил, както и други данни като информация за техните действия в платформата и връзките им с други потребители.
 • Целите на обработването включват предоставянето на възможност и поддръжка за регистрация на потребителски акаунт, който позволява използването на услугите на Платформата. Тези услуги включват сключване на дистанционни договори за покупка, управление на потребителския профил, взаимодействие с други потребители и други.
 • Данните на регистрираните потребители се съхраняват за период от 2 години след прекратяване на регистрацията, освен ако в този период са направени покупки или заявки. В случай че няма такива действия, данните се съхраняват до закриване на профила, което се разглежда и като оттегляне на съгласието за обработка на данни.
 • Правното основание за обработване на данните е съгласието с Общите условия при регистриране на потребителския профил.

 

 1. Потребители-купувачи
 • Потребител-купувач е всеки посетител и/или регистриран потребител, който чрез техническите възможности на Платформата е извършил (или заявил извършването на) сключване на договор за покупко-продажба с определен търговец-продавач. Това става с цел закупуване от разстояние на предлагана от последния услуга/стока в Платформата (или подобно действие).
 • Обработваме различни категории данни за потребителите-купувачи, включително имена, адреси, телефонни номера, e-mail адреси, IP адреси, информация за извършените покупки и действия в платформата.
 • Целите на обработването включват осигуряване на възможност за извършване на покупки чрез платформата и предоставяне на информация към съответните търговци-продавачи за извършените покупки и купувачите, необходима за изпълнението на сключените договори и доставка на закупените услуги.
 • Данните на потребителите-купувачи се съхраняват за период от 10 години след последната извършена покупка от страна на потребителя-купувач.
 • Потребителите имат право на достъп до своите лични данни, право на корекция на неточни данни, право на изтриване на данни (правото да бъдат забравени), право на ограничаване на обработването, право на възражение срещу обработването и право на преносимост на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: Ако смятате, че обработваме вашите лични данни неправомерно, имате право да подадете жалба до съответния контролен орган, като например Комисията за защита на личните данни или до съда.

Съвместни администратори на лични данни (за данни на Потребители-купувачи)

Доставката на закупени стоки се осъществява чрез куриер, избран от потребителя-купувач при предаване на поръчката. Тази услуга може да бъде извършена до офис на куриера или до адрес, посочен от потребителя, на територията на България. Възможните куриери са указани от “Иванел 07” ЕООД. Куриерът получава част от данните на потребителя-купувач (Имена, Телефон, Адрес), които са необходими за доставката. В този контекст куриерът действа като съвместен администратор на тези данни според действащото законодателство. Прилагайки собствените си общи условия и политики, куриерът обработва личните данни на потребителя-купувач.

Предоставяне на Лични данни към трети лица

Дружеството не разкрива данни към трети лица, освен в следните случаи:

 1. Ако сме законово задължени да разкрием данни; b. Ако сме получили съгласие от съответния субект на данните; c. Дигитално псевдонимизирани данни могат да бъдат предоставяни към външни услуги за цели като преброяване на посещенията или за рекламни цели, съгласно Политиката за бисквитките и настройките за отказване от тези услуги.
 2. При известни обстоятелства, свързани с изпращане на уведомителни SMS съобщения към потребителите, GSM номерата се предоставят чрез технически канали на външни услуги, за да бъде осъществено самото изпращане.
 3. При разследване на злоупотреби или измами, Администраторът може да предостави данни към банкови или платежни институции или законови органи.
 4. Личните данни могат да се предоставят на трети лица, когато това е необходимо за целите на легитимните интереси на “Иванел 07” ЕООД и на третото лице, свързано с прехвърляне на собственост или предоставяне под наем на платформата Ivanel.bg.
 • Защита на данните

С цел защита на вашата лична информация от неправомерен достъп, случаен унищожаване или промяна, прилагаме необходимите технически и организационни мерки.

Личната информация, съхранявана в електронен формат, се помещава на защитени сървъри в Европейския съюз, разположени в специализирани помещения за телекомуникационно оборудване. Връзката между сървърите и клиентските устройства се криптира чрез HTTPS.

 • Данни за непълнолетни лица

Услугите на платформата са предназначени за лица на възраст над 18 години. Ако сте непълнолетен, не можете да използвате нашите услуги без изричното писмено разрешение на родител или настойник. Използването на платформата без такова разрешение се счита за скриване на важна информация и подвеждане на дружеството.

Като администратор на данни, не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

 • IP адреси

Съхраняваме IP адресите на субектите на данни с цел предоставяне на съдействие на потребителите при различни ситуации, като например забравени акаунти или справки за покупки. IP адресите се съхраняват до една година, като този период е определен спрямо поведението на аудиторията на платформата. Не предоставяме IP адресите на трети страни, освен ако не е необходимо по изключения, описани в съответния раздел.

IV. Бисквитки

Използваме бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в следния текст:

Политика за бисквитките на ivanel.bg

 1. Описание

1.1. Настоящата политика за бисквитките се отнася за употребата на бисквитки на уебсайтовете, които се поддържат от Иванел 07 ЕООД, с адрес: София, ж.к. Красно село, блок 209.

 1. Що са бисквитките?

2.1. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето устройство, когато посещавате уебсайтове. Те съдържат информация като текст и уникален идентификационен номер.

 1. Цел на бисквитките

3.1. Бисквитките се използват, за да подобрят функционалността на уебсайтовете и да ви предоставят персонализирано преживяване. Те също така се използват за анализиране на потребителското поведение и подобряване на качеството на предоставените услуги.

 1. Видове бисквитки

4.1. Временните бисквитки се генерират временно и се изтриват, когато затворите браузъра си. Фиксираните бисквитки остават на вашето устройство за определен период от време или докато ръчно не бъдат изтрити.

 1. Използване на бисквитките от трети страни

5.1. Някои от бисквитките могат да бъдат поставени и от трети страни, като те са подложени на собствени политики за поверителност.

 1. Съдържат ли бисквитките лична информация?

6.1. Бисквитките събират само анонимна информация и не съдържат лични данни, които могат да ви идентифицират.

 1. Контрол върху бисквитките

7.1. Вие имате възможност да управлявате настройките на бисквитките във вашия браузър и да изтривате бисквитките по всяко време. Обаче, отбележете, че ограничаването на бисквитките може да доведе до намаляване на функционалността на уебсайта.

 1. Заключение

8.1. Посещавайки уебсайта на ivanel.bg, вие се съгласявате с използването на бисквитки съгласно нашата политика.

 1. Връзка с нас

9.1. За допълнителна информация относно нашата политика за бисквитките, моля, свържете се с нас на адрес: info@ivane-bg.com.

Дата на последна актуализация: 16 март 2024 г.

V. Пояснения на определени процеси

1.Регистрация в Платформата

При регистрация в Платформата, Посетителят (Регистриран потребител) получава акаунт, съставен от две части:

 • Частен потребителски профил: Това е индивидуална част от Платформата, където се съхранява информацията за потребителя, изисквана от Администратора. Достъпът до този профил се осъществява чрез въвеждане на e-mail адреса и паролата, зададени от потребителя. Този профил служи за комуникация между потребителя и Администратора.
 • Публичен потребителски профил: Тази част на Платформата се използва със социални и маркетингови цели. В нея се предоставя публична частична информация за потребителя, включваща име, възраст, пол, местоживеене, снимки и специфични детайли за извършените покупки. Тази информация не се защитава от Закона за защита на личните данни и се предоставя според настройките на профила на потребителя.

2.Регистрация в Платформата чрез външни инструменти

Потребителите могат да се регистрират в Платформата чрез външни инструменти като “Вход с Facebook” или “Вход с Google”. При тази регистрация потребителят разрешава на Администратора да получи част от неговата информация от профила му във външната услуга.

3.Абонаменти за известия

Платформата предлага възможност за абониране за различни видове известия, включително електронни писма и известия чрез браузър или мобилни приложения. Потребителите могат да управляват своите абонаменти чрез настройките на браузъра или акаунта си.

VI. Заключителни разпоредби

1.За повече информация относно работата на Платформата се обръщайте към Общите условия за ползване на сайта, които са част от тази политика.

2.Всички бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Тук може да проверите какви Ваши данни съхраняваме и да контролирате кои данни да бъдат запазени и кои да бъдат анонимни.